1. Κάντε Like στη σελίδα μας *

Κάντε Like & Share στην σελίδα μας
για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό

2. Δηλώστε συμμετοχή *
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό!
3. Κάντε Share τον διαγωνισμό στo Facebook *

4. Επιβεβαιώστε το email σας *( Κάνοντας “click” στο link που θα έρθει στο email σας )
* Όλα τα παραπάνω βήματα είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό
1. Κάντε Like στη σελίδα μας *

2. Δήλωστε συμμετοχή *
3. Κάντε Share τον διαγωνισμό στo Facebook *

4. Επιβεβαίωστε το email σας *
* Όλα τα παραπάνω βήματα είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ-ΔΩΡΟ-ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρία WebiN (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία») με έδρα το Γαλάτσι Αττικής, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») με τίτλο: «XMAS Contest». Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από το Facebook και θα μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας webin.gr ή και από το Facebook, όπως εξηγείται παρακάτω.
Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στον διαδικτυακό τόπο της WebiN (https://contest.webin.gr) και στο Facebook και από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση συνολικά ένας (1) νικητής με έπαθλο την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop). 
Στην κλήρωση, θα μπουν μόνο όσοι έχουν ακολουθήσει σωστά τα απαιτούμενα από τη σελίδα μας στάδια έως την Κυριακή 21/01/2018 και ώρα 23:59. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και η ανάδειξη τoυ νικητή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε η συμμετοχή στο διαγωνισμό να θεωρείται έγκυρη είναι οι ακόλουθες:

  1. Like στη σελίδα της εταιρίας (www.facebook.com/webincreative)
  2. Δημόσια κοινοποίηση του post του διαγωνισμού
  3. Ορθή συμπλήρωση της φόρμας διαγωνισμού με τα υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά ορίζονται από την διοργανώτρια εταιρία.

Η διεξαγωγή του Facebook διαγωνισμού αρχίζει την Κυριακή 24/12/2017 και λήγει την Κυριακή 21/01/2018 στις 23:59. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία, ο Facebook διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας WEBIN, με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβασης. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης, θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και δύο (2) αναπληρωματικοί. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Το δώρο του διαγωνισμού θα παραδοθεί στον νικητή κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία. Το δώρο που θα κληρωθεί, αφορά αποκλειστικά την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Οποιαδήποτε προσθήκη, αφαίρεση, αλλαγή ή μετατροπή των άνω χαρακτηριστικών δεν θα είναι έγκυρη και δεν θα γίνεται δεκτή. Το δώρο παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα ενταχθούν σε βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται από την WEBIN που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής. Όποιος ενδιαφέρεται να ζητήσει την ενημέρωση ή διαγραφή των στοιχείων του απευθύνεται στην εταιρία. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. Στο e-mail που θα δηλώσει ο συμμετέχων ενδέχεται η Εταιρεία να του αποστέλλει ενημερωτικά/διαφημιστικά e-mails.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ο Συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου και social media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και χώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής υποχρεούται εφ’ όσον του ζητηθεί από την άνω εταιρεία να δηλώσει την νίκη του στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο facebook και τη σελίδα http://www.facebook.com/webincreative με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω τεχνικού προβλήματος. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία WEBIN δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό χωρίς σχετική αμοιβή.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή της στον ιστότοπο https://www.webin.gr. Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρίας.

Λάβαμε την συμμετοχή σου, μην ξεχάσεις να ελέγξεις το email σου για να επιβεβαιώσεις το λογαριασμό σου (εάν δεν τον έχεις επιβεβαιώσει ήδη).